Най-дългата картина-портрет на река Дунав ще гостува във Видин и Тутракан

Живеещата в Сърбия художничка Ана Тудор е запечатала на ленено платно с дължина 1 километър уникални картини от природата по течението на река Дунав и нейните застрашени растителни и животински видове. През това лято най-дългата картина-портрет на река Дунав тръгва от извора на реката в Шварцвалд, за да достигне до крайната си точка – Черно море. По време на своето пътуване по течението на реката изложбата #artofdanube ще спре в 13 града в различни страни. Заинтересованите могат да се насладят на тази картина с рекордни размери и да се информират за застрашените видове по течението на река Дунав.

Проектът #artofdanube се реализира със съдействието на „Association for Wildlife Protection“ – Verein zum Schutz wilder Tiere e.V. (Сдружение за защита на дивата природа). Фондация Баден-Вюртемберг със седалище в Щутгарт подкрепя финансово проекта. Изложбата има за цел да послужи и като платформа за иновативни и креативни мероприятия. В тази връзка някои от местата, където ще спре изложбата, са свързани с креативна рамкова програма, която се свързва чрез изкуството с трансграничния свят на флората и фауната по поречието на реката и в самата нея. Изложбата ще гостува на 26.07.2018 г. във Видин и на 28.07. в Тутракан. Входът за мероприятията е безплатен. Точната програма може да бъде разгледана на интернет страницата www.artofdanube.org.

Увековечената върху картината река Дунав е втората по големина река в Европа. Тя тече в продължение на 2.857 км, преминавайки през 4 столици и прекосявайки 10 държави. Тя снабдява 20 млн. души с питейна вода и е местообитание на богато разнообразие от застрашени видове. Застрояването и замърсяването застрашават чувствителното пространство, обитавано от хора и животни. Цел на проекта е да стимулира особено активното използване на хаштага #artofdanube. Чрез неговото разпространение обществеността се призовава да покаже в социалните мрежи своята съпричастност и социална ангажираност към опазването на околната среда. Допълнителна информация относно проекта, датите на пътуващата изложба и информацията относно застрашените видове ще намерите на интернет страницата www.artofdanube.org.  Проектът #artofdanube се осъществява в рамките на програмата за перспективите по отношение на река Дунав “Образование, култура и гражданско общество” с финансовата подкрепа на Фондация Баден-Вюртемберг.


Изтеглете мобилното приложение iLoveBulgaria