Исторически музей – гр. АсеновградИсторическият музей – Асеновград е уреден през 1971 г. в приспособена за целта сграда, построена през 1895 г. като Дом на офицера. В музейната експозиция на площ от 200 кв.м в три зали и 3 отдела са експонирани 1000 музейни единици. Отдел „Археология“ запознава с живота в нашия край от 7000 г. пр. н.е. насам. Показани са каменни и костни оръдия на труда, култови и битови предмети. Музейната керамика от неолита поразява с красотата и смелите творчески решения. Много характерни са експонираните произведения на праисторическата култова пластика и зооморфни съдове. Изключителна е находката от землището на село Мулдава – керамичен съд с форма на елен. Каменни брадви с дупки, костни плоски идоли, керамика и др. показват човешкото развитие през халколита. Особен интерес представлява глинен женски идол, символ на плодородието, с художествено натуралистично деформиране на тялото като обект на култ.

Хотели и къщи за гости в Асеновград

Допълнителна информация

08:30-17:00 понеделник – петък
10:00-16:00 събота – неделя
Вход за възрастни – 1,50лв.