Община Банско

Постоянна иконна изложба – гр. БанскоПоместена е в сградата на бившия Хилендарски (Рилски) метох, известна катонай-раннната изцяло запазена и точно датирана, благодарение на прилежащ надпис, старина в Банско. Едноетажната постройка, съхранена в автентичния й вид, е строена през 1749 г. В съвремието сградата оживява от експонираните тук творби на майсторите от Банската художествена школа, едно от най-ярките проявления на българската култура през ХVІІІ и ХІХ в. Представителите й влияят плодотворно върху прогресивните изменения в художественото мислене през Възраждането. Наследството им се нарежда между най-значимите постижения на българското национално изкуство. Изложбата съдържа оригинални икони, копия на стенописи, църковна утвар и др. С реализирането на Проект „Банско – кръстопът на цивилизации“, сградата на Рилския метох е обновена изцяло и е превърната в идеален декор за произведенията на даровитите иконописци. Особено ценно е осигуряването на достъпна среда за хората с увреждания, осигурявайки им възможност да влезнат в допир с невероятните творчески достижения на предците ни.

Хотели и къщи за гости в Банско

Допълнителна информация

Понеделник – Петък : 9.00-12.00 и 14.00-17.00ч
Билети: 3.00 лв. ; беседа – 2лв