Регионален исторически музей – гр. Благоевград


Регионален исторически музей – Благоевград разполага с модерна сграда, в която е изградена високопрофесионална експозиция по зали: археология, природа, Българските земи XV-ти – началото на XX век, етнография. Музеят съхранява над 160 хиляди експоната. Специално внимание заслужават: уникалната колекция от култови фигури от праисторическа епоха; материали от епохата на траките – въоръжение на тракийски войн, изображения върху мраморни плочи и глинени лампи с гладиаторски сцени, глинени маски, медицински инструменти, монетна находка на тракийско племе от края на V-IV в. пр. Хр.; колекция от надгробни култови плочи и съдове, ранно-български накити и художествена керамика от Мелник; възрожденска книжнина; уникални етнографски колекции от тъкани, костюми, керамика, метал и дърво от края на XIX и нач. на XX в., ценни документални материали, между които 24 писма на Гоце Делчев и лични вещи на деятелите на национално-освободителното движение.

Хотели и къщи за гости в Благоевград

Допълнителна информация

Понеделник – петък 09:00 ч. -18:00 ч.
Събота- неделя 09:30 ч. – 18:00 ч.
Учащи и пенсионери – 1.00 лв.
Възрастни – 2.00 лв.
Групови посещения /над 10 души/ на ученици, студенти и пенсионери – 0.50 лв. на човек
Групови посещения /над 10 души/ на възрастни – 1.00 лв.