Общински исторически музей – Гоце ДелчевОбщинският исторически музей е отворен за посетители през 1979 г. Музеят е единственият център за проучване, съхранение и социализация на уникалното културно – историческо и архитектурно наследство на града и общината. Музеят е създаден със съдействието на дарители – родолюбци. Представените експозиции представят движимите автентични материални свидетелства за човешко присъствие и дейност, които имат научна и културна стойност, притежават обществена значимост и са свързани с митичния и романтичен Гоцеделчевски район.
Ежегодно в музея се представят изложби с археологически находки, свързани с културата на тракийците, славяните и прабългарите, открити в долината на древната река Нестос (дн. Места).

Хотели и къщи за гости в Гоце Делчев

Допълнителна информация

От вторник до петък
Лятно работно време: 8.30–12.00; 13.30–18.00
Зимно работно време: 9.00–12.00; 13.30–17.30
Събота и неделя : 9.00–12.00; 14.00–17.30