Александровска гробницаАлександровската гробница е открита през 2000 г. при разкопки на могилата Рошавата чука, разположена в западните покрайнини на с. Александрово, на около 20 км източно от град Хасково. Гробницата е тракийска и е едно от най-значимите открития на българската археология. Построена е през втората половина на IV век пр.Хр. Служила е за последен дом на богат тракийски владетел, чието име остава неизвестно. Стенописите на гробницата са уникални и сравнително добре запазени. Архитектурата на гробницата също е впечатляваща. Височината на могилния насип на Рошавата чука е 15 м, а диаметърът му надхвърля 70 м. Гробницата има коридор, дълъг 15 м, а входът й е от изток. По коридора се стига до правоъгълна камера с размери 1,92х1,5 м. След нея следва кръгла камера с диаметър 3,30 м и височина 3,40 м. Сводът й има камбановидна форма и започва още от пода. До южната й периферия е изградено каменно ложе, което е било разрушено още в античността. Счита се, че гробницата има два периода на използване. За това свидетелстват двете подови нива на кръглата камера – едното от каменни блокове, другото от трамбована глина.
Гробницата в село Александрово е едно от най-големите съоръжения от този тип. Нейните стенописи са уникални по рода си. Те са из цялата гробница, в камерите, в коридора, в преддверието и представят различни сюжети. Най-разнообразни са стенописите в кръглата камера – тя е изографисана в шест хоризонтални пояса с различна широчина, разположени един над друг. Повечето фрески изобразяват ловни сцени.

Къде да отседна близо до Александровска гробница

Допълнителна информация

Май – октомври: 9:00 – 17:00 ч. почивен ден – понеделник.
Ноември – април: 8:00-16:00 ч. почивен ден – понеделник.
Входна такса за гробницата: възрастни – 4 лв., ученици, пенсионери и студенти – 2 лв.
Беседа на български и английски – 6 лв., изнася се от екскурзоводи към музейния център.