Исторически музей – гр. ИсперихДнес музеят разполага с над 30 000 експоната, както и с етнографска къща, приемен център и археологически бази в Историко-археологическия резерват „Сборяново” и вятърна мелница в с. Белинци. Постоянната експозиция се намира в сградата на читалище „Съзнание”, в центъра на града, на площ от 180 кв. м. Тя проследява историята на гр. Исперих от древността до наши дни с помощта на археологически и етнографски материали, документи, снимки и лични вещи на известни личности от града и общината.
Художествената галерия е отдел към Историческия музей в Исперих и притежава богат картинен фонд. Един от най-интересните обекти на Историческия музей е Историко-археологическият резерват „Сборяново”. В резервата са регистрирани над 140 археологически обекта от различни исторически периоди. Най-впечатляващите от тях са Свещарската царска гробница, Демир баба теке, Гетската столица Хелис, Светилището Камен рид и ранносредновековното селище Бювен касаба.
Най-значителното откритие в района е Свещарската гробница, открита през 1982 г. под Могила №7 от Източния могилен некропол на Сборяново (Гинина могила). Тя е уникален паметник на тракийската гробищна архитектура и е датирана от първата четвърт на ІІІ в. пр. Хр. Друг обект, включен в резервата „Сборяново”, е Демир баба теке.

Хотели и къщи за гости в Исперих

Допълнителна информация

Понеделник до петък 8:00-12:00 ч. & 13:00 -17:00 ч.
Възрастни:  1лв.
Учащи и пенсионери: 0.50 лв.
Инвалиди: безплатно