Благотворителна инициатива „Изкуството за деца в нужда“ в подкрепа на деца, ученици и студенти в неравностойно положение

В името на по-доброто бъдеще за деца, младежи и девойки в неравностойно положение, Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ реализира благотворителната инициатива „Изкуството за деца в нужда“. Каузата за подпомагане на децата се провежда като постоянна инициатива под формата на продажба на произведения на изкуството от каталога на Фондацията. Целта е събирането на средства, които да обезпечат необходимостите на подрастващите. Събраните дарения са в полза на 112 деца лишени от родителска грижа, в неравностойно положение и със специални потребности от ЦНСТ „Изгрев“, ЦНСТ „Другарче“ и Дом за деца „Княгиня Надежда“ във Варна, както и за възпитаниците на помощното училище с интернат „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Кривня. Повече от 200 творби на български и чуждестранни автори участват със свои творби в настоящия каталог на Фондацията. С всяка изминала година каузата за подпомагане на децата набира все по-голяма популярност – участват все повече автори и галерии, които правят дарения на картини, нараства броят и на дарителите, които чрез откупки на творби подпомагат децата в неравностойно положение, увеличават се партньорите на Фондацията в лицето на големи компании, с които се реализират допълнителни съвместни дарителски акции. През 9-те години от съществуването на инициативата, дарителските средства се изразходват целево за образованието, възпитанието и развитието на децата, за включването им в различни творчески проекти, уъркшопи и експедиции, за курсове и летни лагери, за подобряване на личния комфорт на децата, за разнообразяване на свободното им време, ежедневие и социална среда. Инициативата „Изкуството за деца в нужда“ подпомага и студенти с отличен успех чрез стипендиантските програми „Туризъм“, „Здраве чрез СПА“ и „Изкуства“.

В Хотел Балнео & СПА Азалия в к.к. Св. Св. Константин и Елена е обособено арт пространство, в което дарените произведения на изкуството са изложени, могат да бъдат разгледани и се продават с благотворителна цел. В сайта на фондацията – www.foundation.bg и фейсбук страницата – https://www.facebook.com/foundation.bg, всички ценители и спомоществователи също могат да ги разгледат и да получат допълнително информация за творбите.


Изтеглете мобилното приложение iLoveBulgaria