Крепост „Перистера“Хълмът, на който е разположена крепостта, е известен като „Света Петка“, а името Перистера (гълъб, гълъбово място) е споменато за първи път от Иван Попов в неговото изследване „Страници из миналото на Пещера“. За произхода на името на крепостта е съхранена следната легенда: „Когато през 313 година във Византийската империя било въведено християнството, местните обитатели трябвало да изберат на кой от хълмовете в околността да изградят своята църква. Така от хълма „Света Петка“ литнало ято гълъби“.
Археологическото проучване е позволило да се изясни почти изцяло историята на хълма Света Петка. В най-високата част на възвишението са групирани камъни с различна големина, от които един е с формата на гълъб. Този факт дава основание да се предположи, че мястото е било известно като свято още на траките, който са го превърнали в светилище.
Крепостта „Перистера“ заема целия хълм „Св. Петка“ и има ясно обособени цитадела, вътрешен град и подградие, разположени на площ от около 15дка. За сега са изяснени и реставрирани крепостните стени на цитаделата и на вътрешния град. Вероятно подградието е частично застъпено от съвременните улици и сгради на Пещера, включително и от пътя Пазарджик – Пещера, където е имало порта с арка, непосредствено източно под крепостта.
Съвременната архитектурна реконструкция на укрепителната система на цитаделата на „Перистера“ изцяло се основава на резултатите от археологическо проучване, като се придържа към автентичния вид на късноантичното съоръжение.

Хотели и къщи за гости в Пещера

Допълнителна информация

Работно време: вторник – четвъртък: 9.00 – 18.00 ч.
петък – неделя: 9.00 – 20.00 ч.
понеделник: почивен ден.
Входна такса: за деца от 5 години до 14 години и пенсионери – 2 лв.; за деца над 14 години и възрастни – 4 лв.