Регионален исторически музей “Акад. Йордан Иванов”- гр. Кюстендил


Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” – Кюстендил е научен и културно просветен институт. Основните функции на дейността му са издирване, проучване, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на област Кюстендил. Музеят сътрудничи на Националния институт за недвижимо културно наследство за изготвяне на регистър за паметниците на културата в област Кюстендил. Участва в проекти за развитие на културния туризъм в региона.
По своя профил, музеят в Кюстендил, е общоисторически със следните отдели: Археология, (праистория, античност, средновековие); Нумизматика; Етнология (Етнография); Фолклор; История на българските земи (ХV-ХІХ в.); Нова и най-нова история; Недвижими паметници на културата; Библиотека и научен архив; Консервационно-реставрационно ателие; Фотоателие; Връзки с обществеността.
Музейните фондове наброяват над 120 000 експоната. Основни колекции: праисторически съдове и идолна пластика, оригинални находки от тракийски могилни погребения, колекция от антична бронзова и мраморна пластика, накити, нумизматична колекция, щампи и др.
Към музея са изградени четири постоянни експозиции: археологическа, национално-освободителни борби (ХVІІІ-ХІХ в.), етнографска („Градският бит в края на ХІХ и началото на ХХ век”), къща музей “Димитър Пешев”.
Археолгическата експозиция е уредена в зала „Асклепий“, в двора на музея. Тя включва експонати от целия Кюстендилски регион. Представените материали и техния широк хронологически диапазон дават възможност на посетителя да се информира за културно-историческото развитие на района и да се потопи в многовековните пластове на времето от VII-VI хил. пр.Хр. до XVII в.
Към музея функционира специализиран Музеен кът за деца и любопитни възрастни, който е подготвен за деца между 3 и 12 години. Негова основна тема е начина на живот на хората в древността, а целта му е да провокира любопитството на децата към историята на земите, където днес е разположен град Кюстендил. Специално разработените игри канят малките посетители да поиграят, както децата, които някога са живели тук, да подготвят масата за вечеря на едно семейство, живяло преди 5000 години, да подредят неговия дом, да изпробват костюми от различни периоди.

Хотели и къщи за гости в Кюстендил

Допълнителна информация

Летен период (април-септември): понеделник – неделя 9.30 ч. – 12.00 ч. / 12.30 ч. – 18.00 ч.

Зимен период (октомври-март): понеделник – неделя 9.30 ч. – 12.00 ч. / 12.30 ч. – 17.00 ч

Археологическа екпозиция, зала „Асклепий”

Възрастни – 3.00 лв.

Ученици, пенсионери – 2.00 лв;

посетители с деца – 2.00 лв.

Беседа – 6.00 лв

Музеен кът за деца и любопитни възрастни:

едно дете с придружител – 2.00 лв., две деца с придружител – 3.00 лв., три деца с придружител – 4.00 лв., четири и повече деца с придружител – по 1.00 лв. на дете.

Регионален исторически музей – Кюстендил предлага на своите посетители намаление на входните такси при групови посещение за един обект и при посещение на три или повече обекти. Цените са, както следва:
• за групови посещения /над 10 лица/ на един обект:
– възрастни – 2.00 лв.
– учащи и пенсионери – 1.00 лв.
• за групови посещения /над 10 лица/ на всички музейни експозиции (три или повече):
– възрастни – 5.00 лв.
– учащи и пенсионери – 2.00 лв.
• за индивидуални посещения на всички музейни експозиции (три или повече):
– възрастни – 7.00 лв.
– учащи и пенсионери – 3.00 лв.