Музей „Средновековна църква „Св. Георги“ – гр. Кюстендил


Църквата “Св. Георги” се намира в югозападната част на Кюстендил, в квартал Колуша. Тя е най-старата запазена средновековна църква в града. Според архитектурните особености и неотдавна разкритите средновековни стенописи, датирането и́ може да се отнесе към XI–XII в. Храмът е кръстокуполен, от типа „кръст в квадрат“. Към този тип се включват и построените по същото време църкви „Св. Йоан Богослов” в гр. Земен, „Св. Архангел Михаил” в гр. Рила, „Св. Димитър” в с. Паталеница и др. Най-ценните стенописи в църквата са изписани през XII век и изобразяват светци в цял ръст: войни, лечители, свещенослужители, жени светици и др. Иконографията е дело на майстори зографи вероятно произхождащи от Солун. Разкрити са и стенописи от XV, XVI и XIX век. В храма са запазени средновековни графити – рисунки и надписи, оставени от посетители и местни хора в миналото. Съществува предположение, че тук се намира гробът на българския цар Михаил ІІІ Шишман (1323–1330), убит в битката при Велбъжд на 28 юли 1330 г. През 1878–1882 г. църквата е обновена и изписана с възрожденска живопис. Средновековните стенописи са редки паметници, носещи характерните черти на монументалната византийска живопис в България, а възрожденските разширяват и обогатяват представите за българската църковна живопис от този период. Църквата притежава голяма историческа, художествена и архитектурна стойност. Тя е архитектурно-строителен и художествен паметник на културата с категория “национално значение”. Непосредствено до църквата се намира възрожденска сграда, в която е уредена изложба от икони и богослужебна книжнина.

Хотели и къщи за гости в Кюстендил

Допълнителна информация

Летен период (април-септември): понеделник – неделя 9.30 ч. – 12.00 ч. / 12.30 ч. – 18.00 ч.

Зимен период (октомври-март): понеделник – неделя 9.30 ч. – 12.00 ч. / 12.30 ч. – 17.00 ч.

Възрастни – 3.00 лв.

Ученици, пенсионери – 2.00 лв;

посетители с деца – 2.00 лв.

Беседа – 6.00 лв