Познаваш ли забележителностите на Кюстендил?

Как НЕ се е казвал градът по време на осемхилядната си история?