Литературно-художествен музей „Чудомир“Музейният комплекс е открит през 1979 г. и включва: Скромния Чудомиров дом с неговата неповторима атмосфера; Документално – художествената експозиция в пристроената сграда, разположена в три зали с обща площ 300 кв. м съдържа оригинални ръкописи и лични документи, фотоси и факсимилета, предмети и вещи с водещи текстове и оценки на български писатели, художници и изкуствоведи;Камерна конферентна зала, обзаведена с мултимедийно оборудване. Тук се уреждат гостуващи изложби, организират се литературни срещи, рецитали, прожекции на филми, посветени на изтъкнати български майстори на художественото слово и изобразителното изкуство.Музеят е общински културен институт и се грижи за опазването, проучването и популяризирането на изключително богатото творческо наследство на Чудомир. В него се съхраняват повече от 15 000 оригинални ръкописи, рисунки, скици, писма, книги и лични вещи на Чудомир. Излагат се и картини на Мара Чорбаджийска – съпругата на Чудомир, един изключително обаятелен човек, талантлив художник и добър педагог, достоен спътник на чародееца на словото и баграта.Това е единственият литературно-художествен музей в България. Включен е в движението “Сто национални туристически обекти”.

Хотели и къщи за гости в Казанлък

Допълнителна информация

От понеделник до петък: 9:00 – 17:30 ч, събота и неделя от 9:30 до 17:30. /само от юни до септември, през останалото време с предварителна заявка/
За възрастни – 2 лв.
За учащи – 1 лв.
Беседа на български – 5 лв.