Археологически комплекс „Калето“


В югозападния край на град Мездра, върху висок скалист рид, надвесен над левия бряг на река Искър, е съхранена 70-вековна история, разказвана днес в Археологически комплекс „Калето” . Хълмът е естествено защитен и разположен на място, където се пресичат основни пътища, използвани от дълбока древност до днес. На този кръстопът на цивилизациите са събрани останки от цялата човешка история – от каменно-медната епоха до Средновековието. Хълмът над река Искър е запазил следите от две последователно съществували укрепени селища от края на каменно – медната епоха и енеолита към бронзовата епоха, които са унищожени при стихийни пожари. Този времеви отрязък обхваща края на V и първата половина на ІV хил. пр. Хр. Многобройните находки от разкопките на „Калето” недвумислено показват, че в края на каменно-медната епоха селището край Мездра процъфтява като занаятчийски център. Една от най-значимите находки от края на каменно-медната епоха е „Светилище на тура”. Дивото говедо тур било езическо божество, за което древните вярвали, че крепи света на рогата си. На същото място, където се намирало “Светилището на тура”, около 2500 години по-късно е създадена ранно- тракийската сакрална структура. Древните траки от племето „трибали” населявяли местността до І век , когато селището заедно с цяла Мизия е завладяно от Римската империя. Историята на „Калето” продължава през античността, като на това място са съществували римско укрепление от средата на ІІ век, езически култов център от ІІІ век и укрепено селище от ІV-VІ век, развиващо се през късно-римския и ранно-византийския период. Основите на езическото светилище, което прераства в езически култов център и сега могат да се видят лежащи точно над праисторическото „Светилище на тура”.

Хотели и къщи за гости в Мездра

Допълнителна информация

Възрастни: 3лв.

Студенти: 2лв.

Ученици и пенсионери: 1.50лв.