Къща музей „Станислав Доспевски”


Къща музей „Станислав Доспевски” в гр. Пазарджик – един от 100-те национални туристически обекта, е посветена на възрожденския художник и конописец Станислав Доспевски. Той е роден в Самоков през 1823 година, като дядо му Димитър е основоположник на Самоковската живописна школа, а баща му също е зограф. Доспевски е племенник на прочутия Захари Зограф. След завършването си в Петербург и Москва, Зафир Димитров Христов, както е истинското му име, започва да се представя като Станислав Доспевски. Къщата музей има шест помещения, като в тях са разположени предмети и вещи от живота на Доспевски, както и някои от художествените му произведения. Къщата е построена през 1862 година от брациговски майстори по проект на Доспевски. В нея са се провеждали заседанията на революционни комитет в Пазарджик, както и сбирките на женското дружество „Просвета“. В къщата има и 3 стенописа. рисувани през 1866 година – това са „Площада с паметника на Пушкин в Одеса”, „Протокът „Златният рог” в Цариград” и „Смяна на стражата пред Императорския дворец в Петербург”. В портретната зала са изложени портретите на семейството му. Къщата е обявена за музей през 1952 година, а от 1964 година е архитектурен паметник.

Хотели и къщи за гости в Пазарджик

Допълнителна информация

Понеделник до петък:
9.00 – 12.00 : 13.00 – 17.00 ч.
Възрастни – 1 лв.
Учащи – 0,50 лв.