Археологически музей- гр. Несебър


Музеят в Несебър е една от най-посещаваните забележителности на града. Музеят има четири зали, които хронологично проследяват развитието на града през различните исторически епохи.
Първата зала е наречена „Месамбрия и траките” и в нея са изложени останки от бита на древните траки – керамични съдове с релефни орнаменти, находки от каменни котви, сребърно съкровище от монети.
Във втората зала на музея – „Понтийският полис Месамбрия” – са изложени откритите в некропола на Месамбрия четири много редки хидрии (бронзови съдове), част от статуя на бог Аполон, торса от статуя на бог Херакъл, статуя на богинята на щастието Тюхе, златни накити. В третата зала на музея е експониран мраморният пиедестал за бронзовата статуя на император Клавдий. Залата е наречена „Месемврия в пределите на Рим, Византия и България”. Показана е и колекцията от амфори и белоглинени глазирани съдове, даващи информация за търговските връзки на Несебър с Константинопол и други търговски центрове през IX – XII век.
Специална зала е посветена на иконното изкуство. До днес са запазени около 250 икони, създадени от местни зографи и украсявали десетките църкви на града.

Хотели и къщи за гости в Несебър

Допълнителна информация

От Юни до Септември:
понеделник до петък между 09.00 – 19.00 ч.
събота и неделя между 09.00 – 13.30 ч. & 14.00 – 18.00 ч.

Май и Октомври:
понеделник до петък между 09.00 – 18.00 ч.
събота и неделя: между 09.00 – 13.30 ч. & 14.00 – 18.00 ч.

От ноември до Mарт
понеделник до петък между 09.00 – 12.00 ч. & 12.30 – 17.00 ч.

Входни такси:
Възрастни – 5 лв.
Учащи – 3 лв.Групи над 20 души:
възрастни – 4 лв.
деца – 2 лв.Мобилен аудио екскурзовод в Археологическия музей (гайдпорт) на руски, немски, английски и френски – 5 лв. на устройство.