Музей „Каранова могила” – Нова Загора


Музей „Каранова могила” е основан през 1926 година с цел издирване, изследване и експониране на намерените предмети, които просто бликат при всяко копване в плодородното поле около град Нова Загора. Каранова могила пази следи от човешка дейност отпреди 8000 години, а около града са открити 500 надгробни и 26 праисторически селищни могили, 62 поселения от късножелязната и 74 от римската епоха, 32 средновековни селища, 13 крепости и 4 манастира. Много учени от цял свят извършват своите археологически проучвания именно на това място. Днес във фондовете си музеят съхранява близо 40 000 единици – количество, с което не могат да се похвалят даже някои от областните музеи в България. Самата Каранова могила е една от най-големите в България. Тя е висока 13 м., дълга 250 м. и широка 150 м. Могилата, макар и да е разкопана само частично (около 1700 кв. м.), ни е доверила голяма част от своето археологическо богатство, което е значително. Музеят е сред 100-те национални туристически обекта.

Хотели и къщи за гости в Нова Загора

Допълнителна информация

вторник до петък: 09:00-12:00 и 14:00-17:00 ч.
събота: 09:00-12:00 и 14:00-18:00 ч.
неделя: 14:00-18:00 ч.
почивен ден: понеделник.