Област Габрово


Област Габрово се намира в Централна Северна България и обхваща средните части на Стара планина и Предбалкана, долините на реките Янтра, Росица, Видима и Дряновска. Водещи отрасли са промишлеността и животновъдството.
Има доказателства в пещерата Бачо Киро, че областта е обитавана още в палеолитната епоха. Около 650 паметника на културата, предимно от Възраждането, показват как занаятчийството е процъфтявало в областта.

Областта в цифри

122 000 души население

4 от 100-те национални обекта

2023 кв. км. площ

Хотели и къщи за гости в Област Габрово


Забележителности в Област Габрово