Област Разград


Разградска област е разположена в североизточната част на Дунавската равнина, като почти целият регион е зает от Лудогорското плато. Бедна на водни ресурси, областта се разделя на две от единствената голяма река – Бели Лом.
В региона има над 1000 паметници на културата, които показват богатата материална и духовна история на народите, живели в Лудогорието през хилядолетията. Тракийски, антични и средновековни селища, гробници и крепости са разпръснати в региона и привличат интерес от български и чуждестранни посетители.

Областта в цифри

125 000 души население

2 от 100-те национални обекта

2637 кв. км. площ

Интерактивна карта с институции, забележителности и членове на iLoveBulgaria


Изберете обект от интерактивната карта, за да получите повече информация

Забележителности в Област Разград