"ОЛТАР" - Калия Йорданова

Изложба – живопис

Откриване: 30.10.2018г., 18:00 часа
Място: ГХГ “Борис Георгиев”, град Варна

На нашата свещена българска земя са живели праотците ни, оставили своите познания за енергийната връзка Човек-Слънце-Природа.
Знаците — символи от орнаменталната украса на шевици, резба и каменна пластика са доказателство за астрономическите познания на хуноро-българите от древния Изток.

Звездоначалието е било наука за древните българи и доказателство за това е уникалният безпогрешен прабългарски календар. Имали са своя Идея за Сътворението и своя Космогония. Елбетицата, изследвана от нашите учени, разкрива богатството и универсалната символика на тази образност.

Шевиците по дрехите на националната ни носия носят мистичната сила и проникновение на тези свещени знаци, които са част от олтара на нашия исторически иконостас.

Изложба-живопис "Олтар" - Калия Йорданова

Живописните платна на Калия Йорданова са изведени до основните символни кодове на орнаменталното изкуство и притежават своя съдържателна структура. Пластичните изразни средства разкриват свещената ритуалност и универсалната знаковост на декоративните мотиви.

Тези пластични решения разширяват границите в разбирането за живопис и носят пространствена характеристика като самостоятелен обект. Въздействието, което внушава авторката е драматичното противопоставяне на опозициите светлина – мрак, сакрално – профанно.

Артистичната платформа на К. Йорданова може да бъде разбрана като развитие на емоционално-психичната сила, която носят пластовете на нашата духовна памет. Извън крясъка на жестокостта на деня, картините разкриват мълчанието на безвремието и осъществяват диалог с върховното тайнство на образното ни наследство.

Посетете ГХГ “Борис Георгиев”, град Варна в периода 30.10.2018 – 19.11.2018г. и се потопете в  мистиката на свещените знаци с изложбата-живопис на Калия Йорданова “ОЛТАР”!