Паметник „Създатели на българската държава” – гр. Шумен


Паметник „Създатели на българската държава” се намира на 1 км от град Шумен, на 450 м надморска височина. Разположен е на хълма Илчов баир на територията на природен парк Шуменско плато.
Идеята за изграждането на паметника се появява през 1977 г. по време на подготовката за честванията на 1300-годишнината от създаването на българската държава (681 г.). Строежът започва през август 1979 г., а паметникът е открит тържествено на 28 ноември 1981 г. Автори на монумента са скулпторите Крум Дамянов и Иван Славов, архитектите Георги Гечев, Благой Атанасов, художниците Владислав Паскалев, Стоян Велев и инженер-конструктурът П. Хаджов.
Паметникът се състои от две групи бетонни форми, между които има малки пространства. Тук се намира най-голямата в Европа мозайка-триптих на открито, която заедно с 21 скулптури символизира идеята за създаването, развитието и възхода на българската държава в периода от VІІ до Х век. Пръв е изобразен хан Аспарух (считан за основател на България) – той е представен със забит в земята меч и ръце, вдигнати в различни посоки, които показват къде ще бъде българската държава. След това следват скулптурите на Тервел, Крум, Омуртаг (български ханове, управлявали през VIII и IX в.), които се извисяват на 18 м височина, а около тях са изобразени откъси от стари византийски хроники. Под тях е записана мъдростта на хан Омуртаг: „Човек, дори и добре да живее, умира и друг се ражда и нека роденият по-късно, като види тези писмена, си спомни за този, който ги е направил… името му бе Ювиги хан Омуртаг.” В горната част на паметника се образува светлинен кръст – символ на приетото християнство през IX век. Паметникът „Създатели на българската държава” е дълъг 140 м и висок 70 м. За изграждането му е изкопана 2300 куб. м. земна маса, използвано е 2400 тона арматурно желязо и е използван 50 000 куб. м бетон. Към паметника функционира посетителски информационен център и постоянна експозиция. Често паметникът е избиран и за провеждане на бракосъчетания.

Хотели и къщи за гости в Шумен

Допълнителна информация

1 април – 31 октомври: 08.30 – 19.30 ч.

01 ноември – 31 март: 09.00 – 18.00 ч.

Възрастни – 4 лв.
Деца, студенти и пенсионери над 65 г. – 1,50 лв.
Семеен пакет за делнични дни (2 възрастни + 2 деца) – 6 лв.
Беседа на български език – 15 лв.
Беседа на чужд език – 25 лв.
Сватбен ритуал в паметника – 120 лв.