Регионален исторически музей – гр. Пазарджик


Регионален исторически музей Пазарджик е един от водещите и най-стари музеи в България. Част е от 100-те национални туристически обекта. Създаден е през 1911 г. с решение на Управителния съвет на читалище „Виделина“. През 2000 г. се преобразува в Регионален исторически музей с територия на дейност област Пазарджик. Постоянната експозиция на музея е представена в различни по своя характер и обхват на време зали. Обхваща голям период от време – от праисторията до новата българска история.
В лапидариума на музея (външен и вътрешен) хронологически са експонирани находки, които не са включени във вътрешната музейна експозиция: статуи, пътни колони, жертвеници, култови фигури от камък. Показани са и архитектурни елементи – бази, капители, колони, архитрави.
В зала “Археология” посетителите могат да видят разнообразни образци на материалната и духовна култура на Пазарджик и региона: модел на жилище, антропоморфни и зооморфни керамични съдове от неолита и халколита, богата идолна пластика, култови предмети, антични, средновековни и западноевропейски монети, оръжия, накити и една от най-богатите колекции на оброчни плочи на Тракийския конник.
Зала „Възраждане“ представя Пазарджик и региона през епохата на Българското възраждане и участието на населението в националноосвободителните борби и Априлското въстание (1876 г.) до Освобождението през 1878 г. Експозицията е изградена от оригинали, представящи богатите колекции във фондовете на музея: оръжие, монети, вещи на занаятчийските сдружения, старопечатни книги. Над 200 оригинални експоната организират тематичните центрове на експозицията – икономическо развитие на Пазарджик като стоково тържище; борба на населението за самостоятелна българска църква, за българска просвета и образование, за национално освобождение.
Зала „Нова история“ е организирана в три отделни, но взаимно свързани зали. В първа зала са представени важни за Пазарджик личности, част от органите за местно самоуправление след Освобождението. Централната част от експозицията е посветена на най-известните исторически и архитектурни паметници в града в ново време – църквата „Св. Богородица“ и Старата поща. Показани са и планове на града от началото на XX век, дело на видни пазарджишки архитекти. Във втора зала са представени някои традиционни занаяти, характерни за града – шивачество, въжарство, шапкарство, кошничарство, тенекеджийство и др. Отделено е и особено внимание на селското стопанство, което е представено с много снимки, документи и оригинални материали, които дават представа за начина на селскостопанското производство през миналия век. Трета зала е посветена на училищното дело, като основен проблем на обществото след Освобождението. В експозициите са представени културно-просветните, спортни и благотворителни дружества и организации в града, дело на местната интелигенция. Представени са и важни за Пазарджик творци, с особено значение за културния живот – писатели, поети, художници, журналисти, музиканти и др.
Етнографската експозиция на Регионален исторически музей – Пазарджик е подредена в най-голямата жилищна сграда в Пазарджик от епохата на Възраждането, построена през 1850 г. в стила на пловдивската възрожденска барокова къща.
Обект на Регионален исторически музей – Пазарджик е и Къща музей „Константин Величков“ – роден дом на най-видната личност, която Пазарджик дава на българското Възраждане – Константин Величков (1855-1907).

Хотели и къщи за гости в Пазарджик

Допълнителна информация

Понеделник – Петък:
09.00 – 17.00 ч.
Събота:
10.00 – 17.00 ч.
Неделя:
10:00 – 14:00 ч.
Възрастни – 2 лв.;
ученици, студенти и пенсионери – 1 лв.;
семейство от двама родители с едно дете (ученик) – 3 лв.;
семейство от двама родители с две деца (ученици) – 4 лв.
Безплатно влизат: деца до 7 години; хора с увреждания.
Безплатни посещения – всеки понеделник; национални и официални празници и празника на град Пазарджик – 21 май.
Беседи:
тематична беседа на български език – 3 лв.;
обзорна беседа на български език – 5 лв.