Познаваш ли пещерите в България? Тествай се!

0%

Пещерата Ухловица е една от най-красивите в България. Намира се на 3 км североизточно от ...?

Correct! Wrong!

Коя е най-дългата пещера в България?

Correct! Wrong!

Коя от изброените пещери се намира близо до град Враца?

Correct! Wrong!

До кой от изброените манастири се намира пещерата Бачо Киро?

Correct! Wrong!

В каква посока расте сталактитът?

Correct! Wrong!

От колко зали се състои Съевата дупка?

Correct! Wrong!

Коя от изброените пещери е наричана “Перлата на Родопите”?

Correct! Wrong!

Коя от изброените пещери е наричана “Очите на Бога”, заради двата отвора на тавана си във формата на очи?

Correct! Wrong!

Коя от изброените пещери в област Ловеч в миналото е била използвана за съхранение на храни от държавния резерв и след това е засекретен военен обект?

Correct! Wrong!

Какво се произвежда в едно от разклоненията на пещерата Магурата?

Correct! Wrong!

Познаваш ли пещерите в България? Тествай се!
Не познаваш добре пещерите в България. Следи фейсбук страницата и сайта на iLoveBulgaria, за да научиш повече.
Познаваш добре пещерите в България. Следи фейсбук страницата и сайта на iLoveBulgaria, за да научиш повече.
Познаваш отлично пещерите в България. Следи фейсбук страницата и сайта на iLoveBulgaria, за да научиш повече.

Share your Results: