Регионален исторически музей – гр. ПлевенРегионалният исторически музей в Плевен е научен и културно-просветен институт. Осъществява своята дейност по издирването, проучването, представянето, опазването и популяризирането на паметниците на културата, природните образци, флората и фауната на територията на Плевенска област. В областта са разкрити значими археологически обекти – римският град Улпия Ескус при с. Гиген, късноантичната и ранновизантийска крепост Сторгозия край Плевен, средновековната българска крепост в Никопол. По профил музеят е общоисторически с природонаучен отдел. В структурата му са включени следните основни специализирани отдели и обслужващи звена: Археология, История на България ХV – ХІХ в., Нова и най-нова история, Етнография, Природа, Фондове и научен архив, Връзки с обществеността, Ателие за реставрация и консервация, Фотолаборатория, Библиотека.
Музеят и музейните фондове са разположени в представителна двуетажна сграда – паметник на културата с национално значение, с обща площ от около 7000 м2 и парк с открита експозиция на площ от 37 дка. Основният фонд на музея включва над 180 000 музейни единици. Специализираната библиотека на музея разполага с над 10 000 тома научна литература и периодични издания. От 1976 г., съвместно с музеите във Враца, Видин и Монтана, музеят в Плевен участва в издаването на годишник – Известия на музеите в Северозападна България, от който до сега са отпечатани 27 тома.

Хотели и къщи за гости в Плевен

Допълнителна информация

Лятно работно време от понеделник до събота 9.30 – 12.00/12.30–18.00

Зимно работно време от понеделник до събота 9.00 – 12.00/12.30–17.30

Учащи и пенсионери: 1лв
Възрастни: 2лв