Етнографски музей – гр. ПловдивРегионалният етнографски музей – Пловдив, е вторият по големина в България специализиран музей от такъв тип. Помещава се в Куюмджиевата къща в Стария град, обявена за паметник на културата.
Богатата експозиция представя традиционната култура на Тракия, Родопите и Средногорието от периода на Възраждането (XVIII – XIX в.). В постоянната експозиция земеделието и животновъдството са представени като основни поминъци на населението от региона. От традиционните занаяти тук са намерили място едни от най-характерните за периода на Възраждането – абаджийство (производство на вълнени платове) и гайтанджийство (производство на цветни вълнени шнурове), грънчарство, медникарство, железарство. Златарската работилница е експонирана с целия си инвентар в музея. Показана е част от богатата колекция накити и църковна утвар. Отделено е място за традиционни народни костюми, тъкани и килими, музикални инструменти и обреден реквизит. Представен е и градският бит. Интериорите на Копривщенска стая, Родопска стая и Пловдивска гостна стая допълват информацията за бита и културата на населението в региона.
Произведенията на изобразителното изкуство в Регионалния етнографски музей – Пловдив, наброяват над 100 ценни картини, икони, статуетки, пана, дърворезби, метални пластики.

Хотели и къщи за гости в Пловдив

Допълнителна информация

Лятно работно време
(от деня, в който се сменя времето):
9 ч. – 12:30 ч., 13:30 ч. – 17:30 ч.
Зимно (от деня, в който се сменя времето):
9 ч. – 12:30 ч., 13:30 ч.- 17 ч.
Почивен ден понеделник и петък до обяд.

5 лв. възрастни
1 лв. ученици, студенти, пенсионери.

Беседи – български, английски, руски – 10 лв.