Регионален исторически музей – гр. ПловдивИсторическият музей в гр. Пловдив има за цел да съхрани и опази за поколенията културните ценности и историята на Пловдив и Пловдивския край от XV до XX век. Състои се от четири експозиции, разположени в различни сгради в централната част на града – „Българско възраждане”, „Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX век”, „Съединение на България 1885 г.” и „Музеен център за съвременна история”.
Експозицията „Българско възраждане” се намира в Стария град, в една от най-представителните възрожденски къщи – къщата на Димитър Георгиади. Експозицията „Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX век” е открита през 1975 г. Намира се в къщата музей „Христо Г. Данов”.
Музейната експозиция „Съединение на България 1885 г.” е разположена в непосредствена близост до площад „Съединение”. Помещава се в сградата, служела на Областното събрание на Източна Румелия. Експозицията представя интересния период от историята на Пловдив, когато той е бил столица на Източна Румелия.
Музейният център за съвременна история е разположен в сградата на бивш офицерски клуб. Експозицията представя развитието на града от Освобождението (1878 г.) до края на 40-те години на XX век. В музея се съхранява и богата колекция от уникални японски кукли.
Освен „Съединение на България”, всички останали експозиции се намират в архитектурния резерват Старинен Пловдив (Стария град).

Хотели и къщи за гости в Пловдив

Допълнителна информация

Зимно работно време:
Понеделник до петък – 8.30-12.00 & 12.30-17.00 часа
Събота – 9.30-17.00 часа
Лятно работно време:
Понеделник до петък – 9.30-12.00 & 12.30-18.00 часа
Събота – 9.30-17.00 часа
Възрастни – 2 лв.
Учащи и пенсионери – 1 лв.