Природозащитен център „Пода“


Защитената местност Пода е една от най-богатите в орнитологично отношение местности в Европа – в нея се наблюдават 290 вида птици. Над Пода преминава и вторият по големина в Европа миграционен път на птиците – Via Pontica, като годишно оттук прелитат популации от бял щъркел (Ciconia ciconia), розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) и хиляди хищни, водоплаващи и пойни видове птици. Ежегодно в природозащитния център „Пода” се провеждат изследвания върху мигриращите птици, а най-добрите месеци за наблюдение са март, април, август и септември. Природозащитният център „Пода” работи целогодишно, като на разположение на посетителите са постоянна изложба, представяща биоразнообразието на местността и региона, специализирана оптика, експерти орнитолози, с тематични беседи на български, английски, немски и руски език; тераси на две нива, от които се наблюдава орнитологичното богатство на прилежащата защитена територия, безплатна информационна диплянка за Защитена местност Пода на 6 различни езика, интерактивни пособия на открито, специализиран екомаршрут в Защитена местност Пода, оборудван с укритие за наблюдение на птици, богата орнитологична библиотека и изложбена зала с променящи се тематични експозиции. Природозащитен център „Пода“ се стопанисва от Българското дружество за защита на птиците. Повече информация за защитената местност може да откриете на: http://bspb.org/poda/bg/index.html

Къде да отседна около Природозащитен център "Пода"

Допълнителна информация

Май – октомври:
8:30 – 17:30 ч.
без почивен денноември – април:
8:30 – 17:30 ч.
почивни дни събота и неделя
Входни такси:
възрастни – 3.60 лв.
за деца/учащи – 1.20 лв.Беседи – български, английски, немски и руски език – 12 лв.