Поморийско езеро


Поморийското езеро представлява свръхсолена лагуна от естествен произход, отделено от морето с пясъчна коса и изкуствена дига. В западната част на езерото се е вливала р. Адата (Каменарска река), която за целите на солодобива е била отведена от езерото чрез отводнителен канал. Дъното на езерото е покрито с черна кал, богата на минерали и микроелементи. Именно заради лечебните свойства на лиманната кал, използвана от дълбока древност, Поморие е един от предпочитаните балнео, СПА и уелнес курорти по българското Черноморие. Северната част на езерото се използва за солодобив – дейност, която има повече от 20 века история в района. Високата соленост е създала уникална среда, към която са се приспособили различни растителни и животински организми. Над Поморийското езеро преминава вторият по големина миграционен път на птиците в Европа – Via Pontica. Това обуславя голямото разнообразие от птици – общо 269 вида (гнездящи, зимуващи, мигриращи).
Поморийското езеро и прилежащите територии са обявени за Защитена местност по българското законодателство (2001 г.) и за Рамсарско място по смисъла на Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони и водолюбивите птици. Допълнителна информация за езерото може да получите в Посетителския и природозащитен център на Поморийското езеро. Там може да видите и експозиция на факти и фотоси от солената лагуна.

Хотели и къщи за гости в Поморие

Допълнителна информация

от 9:00 до 19:30 ч.; почивни дни: неделя и понеделник.
Входни такси:
– за възрастни – 2 лв.
– за ученици и деца – 1 лв. Беседа (български и английски език) на организирано групово посещение – 50 лв.
Водач за района на езерото:
– за 1 час – 20 лв.
– за 1 ден – 80 лв.