Поток през времето: 8000 години история, представени в Националния археологически музей

На 26 май 2021 г. в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ при БАН) се откри изложбата „Поток през времето: Спасителни археологически проучвания по разширението на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД“. Тя представя над 400 находки от десетки археологически обекти, попадащи под трасето на газопровода и съпътстващите му структури.

„Постигнатото от този проект е впечатляващо от всички възможни страни. България разшири газопреносната си мрежа. Същевременно беше направено необходимото да се опази безценно културно-историческо наследство. Този проект е изключителен пример за положителните резултати от партньорството на Булгартрансгаз, българските институции и археолозите. Пример за постепенно налагане на по-добри професионални стандарти и осигуряване на финансови ресурси за тяхното поддържане“, сподели директорът на НАИМ при БАН доц. д-р Христо Попов.

Газопроводът прекосява България и преминава през 11 области и 34 общини. Проучени са над 120 археологически обекта. Под ръководството на НАИМ-БАН специалисти от повече от 70 музеи и университети от страната и чужбина взеха участие в мащабните спасителни разкопки. Проектът е финансиран от Булгартрансгаз ЕАД.

Проучените археологически останки са най-разнообразни – селища, некрополи, надгробни могили, стопанства и производствени комплекси, големи фортификационни съоръжения и селища в хинтерланда на старите български столици – Плиска и Преслав. Открити са находки от различни епохи – Праистория, Античност, Средновековие, Османски период и Възраждане, с хронологически диапазон от близо 8000 години. Събраната информация носи широко познание за това с какво се хранят хората, обитавали тези райони, откъде са дошли, каква е средата, в която са живели, какъв е бил климатът, какви занаяти са упражнявали и колко вещи са били във военното дело. Тя дава възможност за датиране на конкретни обекти и събития с точност до десетилетия.

В изложбата са включени най-интересните предмети от многобройните проучвания. Сред тях са сечива и предмети на бита, керамични съдове, оръжия, накити, култови и религиозни предмети от различни исторически периоди, от ранния неолит (6 000 г. пр. н.е.) до Възраждането (ХІХ в.). Златни и сребърни накити, култови фигурки, съдове показват на посетителите развитието на различни художествени стилове по нашите земи.

„Поток през времето: Спасителни археологически проучвания по разширението на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД“ е плод на съвместната работа и партньорството с 17 музеи в цялата страна: РИМ Варна, РИМ Велико Търново, РИМ Видин, РИМ Враца, РИМ Ловеч, РИМ Плевен, РИМ Разград, РИМ Русе, РИМ Шумен, Музей на мозайките Девня, ИМ Ихтиман, ИМ Лом, ИМ Панагюрище, ИМ Павликени, ИМ Полски Тръмбеш, ИМ Провадия, ИМ Свищов. Изложбата е осъществена с подкрепата на Българска академия на науките, Министерство на културата на Република България и Консорциум Аркад.

Изложбата ще бъде отворена за посетители от 27 май до 19 септември 2021 г. в Залата за временни експозиции на НАИМ на пл. „Атанас Буров“ № 1. Посвещава се на стогодишнината от създаването на Българския археологически институт


Изтеглете мобилното приложение iLoveBulgaria