Природонаучен музей – гр. Котел


Природонаучният музей в град Котел дава представа колко богат е растителният и животински свят в тази част на Стара планина. Негов основоположник е учителят по естествена история Васил Георгиев, който в продължение на цели 60 години събира природни образци, вкаменелости, насекоми и риби, земноводни, влечуги и птици. През 1951 година мечтата на този ентусиаста Васил Георгиев се сбъдва и комисия от БАН предлага неговите колекции да положат основите на музея. Почти 30 000 експоната от живата и неживата природа са разположени днес в Природонаучният музей на площ от 1000 кв. м. Музеят е един от най-богатите в България и всичко в него е интересно. Пример за това са лечебните растения в зала „Ботаника“, удивителните вкаменени останки на организми в „Палеонтология“, пред бръмбарите Носорог, Египетски свещен торник и Еленов рогач. Тук могат да се видят най-едрата пеперуда, която обитава България, наречена Голямо нощно пауново око, застрашените от изчезване смок мишкар и змиегущер, няколко вида костенурки, птици и бозайници. Природонаучен музей, гр. Котел е част от 100-те национални туристически обекта.

Хотели и къщи за гости в Котел

Допълнителна информация

Понеделник-Неделя: 08:30 – 17:30ч
Възрастни: 4лв
Учащи: 2лв
Пенсионери: 2лв.
Инвалиди: 0.50лв