Природонаучен музей – с. Черни ОсъмПосетителите на Природонаучния музей в село Черни Осъм могат да видят голямото разнообразие на животинския свят в Стара планина. Изложени са над 25 вида препарирани бозайници, а разходката сред експонатите е озвучена от аудиозаписи на животински звуци. На втория етаж на диорамни витрини с големи снимки е показана средата, в която живеят бозайниците – глигани, вълци, чакали, диви котки, сърни, благородни елени, елен-лопатар и др. В стъклени витрини са изложени 11 вида риби, обитаващи река Черни Осъм, има и експонати на изчезнали видове. Посетителите могат да видят още 12 вида земноводни и 15 вида влечуги, характерни за района на Централна Стара планина. Голяма е и колекцията от насекоми. В колекцията на Природонаучния музей има и над 120 вида птици – обитаващи равнината, водоеми и грабливи птици.

Хотели и къщи за гости в Черни Осъм

Допълнителна информация

От понеделник до неделя
08.00 – 12.00 ч. : 13.00 – 17.00 ч.

Възрастни – 2 лв.
Учащи, пенсионери – 1 лв.За групи над 20 души
възрастни – 1.50 лв.
учащи, пенсионери – 0,50 лв.

Беседите (български, английски, руски, немски, френски и испански) са на аудиозапис и се пускат, докато посетителите разглеждат експозициите на музея – 5 лв. на беседа.