Природонаучен музей – с. Черни ОсъмПосетителите на Природонаучния музей в село Черни Осъм могат да видят голямото разнообразие на животинския свят в Стара планина. Изложени са над 25 вида препарирани бозайници, а разходката сред експонатите е озвучена от аудиозаписи на животински звуци. На втория етаж на диорамни витрини с големи снимки е показана средата, в която живеят бозайниците – глигани, вълци, чакали, диви котки, сърни, благородни елени, елен-лопатар и др. В стъклени витрини са изложени 11 вида риби, обитаващи река Черни Осъм, има и експонати на изчезнали видове. Посетителите могат да видят още 12 вида земноводни и 15 вида влечуги, характерни за района на Централна Стара планина. Голяма е и колекцията от насекоми. В колекцията на Природонаучния музей има и над 120 вида птици – обитаващи равнината, водоеми и грабливи птици.

Хотели и къщи за гости в Черни Осъм

Допълнителна информация

Всеки ден от 08:00 до 17:00 часа.

Учащи и пенсионери – 3.00 лв.
Възрастни – 4.00 лв.
Семеен билет – 10.00 лв.
Беседа – 5.00 лв.

Групи деца, учащи и пенсионери над 20 души – 2.00 лв./човек
Групи възрастни над 20 души – 2.50 лв./човек