Ридът Дъбраш в Родопите

В най-югозападният край на Родопите се намира ридът Дъбраш – между долините на реките Места и Доспат. Наричан още Беслетски рид или Доспатска планина, в него се намират многобройни природни чудеса – гъсти гори, живописни долини, причудливи скални образувания, бързи реки, бистри потоци и минерални извори.

Ридът Дъбраш Родопите
снимка: www.alexanderkaradzhov.blogspot.bg

Билото му с височина от около 1600 м. е широко и заравнено, с отделни върхове, като от тях най-висок е връх Беслет (1938 м.). Името му идва от вярванията на местните хора, че горите на Дъбраш са толкова гъсти, че в тях може да изчезнеш „без следа“ – оттам и Беслет.

Ридът ДъбрашВ североизточната част на Беслет, склоновете на рида се спускат стръмно към Доспатската котловина. Склоновете му към долината на р. Места (на югозапад) са полегати, прорязани от речни долини, сред които най-красиви са тези на реките Канина и Сатовчанска Бистрица. Река Канина прорязва планината и си пропрява път към р. Места, а в миналото често е прииждала и е помитала всичко по пътя си, затова я нарекли „Кървавата река“. В средното си течение тя образува тесен и страховит каньон с бързеи и прагове, а в близост до с. Ковачевица се намира Синият вир.

В долината на река Доспат – в североизточното подножие, са скалните феномени Жабата и Побит камък. Последният представлява 5-метрова скала, стърчаща самотно сред ливадите.

снимка: www.haiduk-tourist.blogspot.bg

Каялийските скали представляват скален лабиринт от десетина успоредни скални ивици, високи между 10 – 50 метра, които са пръснати сред вековна иглолистна гора на обширна площ. Други красиви скални образувания в Дъбраш се намират при село Црънча и при каньона на река Доспат. Невероятно красиви са Дормановите скали, наричани още Сватбата, които се намират в близост до село Осеново.

Дорманови скали
снимка: www.oreliak.org

Южните склонове на Дъбраш са обрасли с вековни дъбови гори и са дали името на целия рид. В резерватите Конски дол и Тъмната гора има иглолистни и смесени гори, а там е и най-голямото естествено брезово находище в България. Посетете този райски край на България и открийте магията на Родопите!


Изтеглете мобилното приложение iLoveBulgaria