Римски терми – гр. Хисаря


Към средата на II в., при минералните извори в днешния парк „Момина сълза“ е започнало изграждането на римските терми. Тогава те са представлявали и светилище, посветено на нимфите (нимфеум). По това време са били построени caldarium № 1, преддверието южно от него, което е имало отоплителна система с минерална вода (хипокауст) и главният вход, състоящ се от три прохода, завършващи във височина с арки. Към края на II в. и началото на III в. термите са били разширени в източна посока, където са били построени три нови помещения. От тях са разкрити caldarium № 2 с три басейна и северно от него – друго голямо помещение със значение на tepidarium (топло помещение, в което тялото се е подготвяло за водните процедури). Към средата на ІV в. в завършен вид термалният комплекс на Диоклецианополис е имал застроена площ от около 3 дка. Римските терми в гр. Хисаря са единствените по рода си на Балканите и в Европа, в които и днес нагледно може да се проследи пътят на минералната вода от естествения водоизточник през водопроводите, басейните и преливниците към античната канализация. Археологическите находки, открити при разкопките на термите (оброчни плочи на нимфите с посветителни надписи, архитектурни детайли от мраморната подова и стенна облицовка, мраморната лъвска глава и др.) са изложени в Археологическия музей.

Хотели и къщи за гости в Хисаря

Допълнителна информация

лятно : 9,30 – 13,00 ч. : 14,00 – 18,00 ч.
зимно : 9,30 – 12,00 ч. 13,00 -16,30 ч.
Без почивен ден
Възрастни – 2.00 лв.
Ученици и студенти – 1.00 лв.