Римски терми – гр. ВарнаРимските терми на древния римски град Одесос са най-големите такива в България и четвърти по големина в цяла Европа! Намират се в старата част на гр. Варна – т.н. Гръцка махала. Изградени са в края на II век. Височината им е била над 20 метра, а общата площ – близо 7000 кв.м.
Баните са функционирали до края на III век. Поради периода на упадък на Римската империя и скъпата им поддръжка, Римските терми били изоставени, а наблизо са били построени по-малки бани, които също могат да се видят и днес – т.н. Малки римски терми. Термите били място не само за къпане, но и място за обществен живот. Централно място в съоръжението заема помещението за къпане с гореща вода. Имало е и други, по-малки басейни с различна темепаратура на водата. Помещенията са били богато украсени с колони и статуи, които могат да се видят и днес. Върху част от останките на Римските терми е била построена средновековната църква „Св. Георги“, съшествувала до 1948г. Нейните останки могат да си видят и днес.
В днешни дни, Римските терми на Варна са адаптирани в съвременния културен живот на морската ни столица и там се изнасят концерти и представления през летния сезон.

Хотели и къщи за гости във Варна

Допълнителна информация

май-октомври: 10.00- 17.00, почивен ден: понеделник
ноември – април 10.00- 17.00, почивен ден: понеделник и неделя

Възрастни: 5лв.
Ученици и студенти: 2лв.