Епископска базилика – гр. СанданскиАрхитектурно-строителен паметник на културата от античността с национално значение. Най-представителната и монументална сграда, откривана досега в античния град от периода V-VІ в. Тя е типична класическа елинистична базилика със скъсен наос разделен на три кораба, вероятни размери на наоса 22/23 м. и ориентирана изток-запад, с атриум (вътрешен двор), с притвор-нартекс, в наоса се намира добре запазен амвон, олтар и синтрон с три реда седалки. Комплексът включва и баптистерий (кръщелня), който по форма и размери е единствен в България. Разкрити са великолепни подови мозайки в стил “опус тесалатум” и “опус сектиле” и разкошна вътрешна архитектура с колонади в римо-коринтски стил, уникална мраморна олтарна преграда с изображения на сцени от Евангелието.

Хотели и къщи за гости в Сандански

Допълнителна информация