Археологически музей в СилистраГрад Силистра е един от първите градове в България, в който се слага началото на музейното дело. Историческият музей в града отваря врати на 11 януари 1899 г. Силистра е един от най-старите градове в страната. Намира се на брега на река Дунав, на 430 км североизточно от Град София и на 140 км северозападно от Град Варна. Първите исторически сведения за съществуване на селището Дуросторум са от началото на II в. н.е.
Музеят включва две експозиции – археологическа и етнографска – и няколко обекта . Етнографската експозиция е разположена на площ от 300 кв. м. В нея са включени експонати, представящи бита и културата на добруджанското население от Силистренския регион от средата на XIX до началото на XX век. Изложени са оригинални оръдия на труда; костюми на местното население, кукерски маски от региона и маски “брезая”, използвани при зимен обичай за плодородие и здраве. Археологическата експозиция е разположена на площ от 400 кв. м в представителна сграда от началото на ХХ в. В нея са изложени паметници от праисторическата, античната и средновековната епоха. Сред тях има уникални експонати като римски каменен слънчев часовник, римски спортен шлем-маска с изобразени грифони, гробни находки, колесница на знатен римски магистрат от края на III в., колона с името на хан Омуртаг, една от най-големите колекции от средновековни кръстове от Х-ХІІІ в. и др. Друг обект на Историческия музей е откритата през 1942 г. в града римска гробница със стенописи, датирана от ІV в. н.е. Според историци и археолози това е гробницата на знатен римлянин езичник, като за общественото му положение се съди по богатата украса и по изобразената грамота, връчена му от императора. Археологическият резерват „Дуросторум – Дръстър – Силистра” също е част от музея. Днес могат да бъдат видени останките на римска градска вила от ІІ-ІV в., епископски дворец и базилика от края на ІV-VІ в. Част от музейните обекти е и турският форт “Абдул Меджиди” (Меджиди табия). Това е единствената напълно съхранена в интериор и екстериор крепост от османската епоха в България. Строена е в навечерието на Кримската война (1853 г. – 1856 г.). Друг интересен туристически обект в Силистра е Куршумлу джамия. Сградата е строена през първите десетилетия на XVII век от османски архитекти. Името си получава от оловните листове, с които е покрит куполът й. Прочута е с богато изрисуваните си тавани и стени, както и с цветните камъни, използвани при зидарията над прозорците и вратите. На около 10 км югоизточно от Силистра, около селата Стрелково, Васил Левски, Поп Русаново и Кутловица се намира тракийски скален култов комплекс, който включва 4 скални светилища. Централното светилище, наречено „Баджалията”, е разположено в живописен каньон. Скалният храм е оформен в голяма пещера, до която се достига по изсечен в скалата тунел. До него старателно е оформена голяма засводена олтарна ниша, а под нея – площадка, служила за център на култовите мистерии. До светилището се достига по асфалтиран път. Югоизточно от Силистра, по руслото на р. Суха, южно от с. Голеш, Силистренско, може да посетите колония от скални монашески обители. Тя включва 7 манастира с множество църкви, крипти, килии, параклиси, които се намират сред девствена природа и са съхранили своя оригинален интериор и екстериор от късната античност (ІV-VІ в.). Засега това са най-ранно датираните скални манастири в българските земи. Историческият музей в Силистра предлага екскурзоводски услуги и беседи на български език.

Хотели и къщи за гости в Силистра

Допълнителна информация

Май – септември:
Вторник – събота: 9:30 – 17:00

Oктомври – април:
Понеделник – петък: 9:30 – 17:00

Възрастни – 2 лв.
Учащи и пенсионери – 1 лв.