Музей на текстилната индустрия в Сливен


Музеят на текстилната индустрия е филиал на Националния политехнически музей. Тематично музеят е посветен изцяло на производството на текстил от най-дълбока древност до наши дни и като такъв музеят е единствен в страната. Експозицията обхваща осем зали и представя появата, развитието и постиженията на текстилната техника, технология и машиностроене. Обиколката в музея започва от втория етаж и продължава на първия, където са разположени големите машини и съоръжения, с които е свързана демонстрационната част на беседата.
В хронологичен ред са показани ръчното и фабричното текстилно производство от епохата на ранния неолит (VII хил. пр. Хр.) до края на ХІХ век и от края на ХІХ до 70-те години на ХХ век.

Хотели и къщи за гости в Сливен

Допълнителна информация

Понеделник – петък:
8,30 ч. – 16,30 ч.
Възрастни – 4 лв.
Ученици, студенти и пенсионери – 2 лв.