Археологически институт с музей при БАН



Националният археологически музей се намира в центъра на град София срещу Президентството. Mузеят се помещава в Буюк джамия (Голямата джамия) – най-старата запазена сграда в София от епохата на османското владичество, датираща от края на XV век. Експозициите на музея са разположени на два етажа. В централната зала на Археологическия музей, която обхваща и двата му етажа, са представени находки от къснобронзовата епоха до късното средновековие. В зала „Праистория” в хронологичен вид са изложени находки от палеолита до среднобронзовата епоха. Сред най-интересните експонати са тези от селищните могили Караново и Езеро. Сред експонатите има сечива, фигури от глина и кост, керамични модели на жилища и пещи. Улеснение за посетителите представляват обяснителните текстове към всяка витрина.
Най-впечатляващо за посетителите е копието в реални размери на Мадарския конник, което е поставено точно срещу главния вход. Мадарският конник е уникален скален релеф, сътворен от неизвестен майстор през ранното средновековие на 23 м височина върху отвесна скала. Оригиналът се намира на 16 км източно от град Шумен и заради своята уникалност е включен в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.
На втория етаж на музея, където е зала „Средновековие”, се намира една от най-богатите колекции от българска средновековна живопис. В зала „Трезор“ на втория етаж се съхраняват най-ценните експонати на музея – Вълчитрънското съкровище, датирано от XIV – XII в. пр.Хр., и съкровището от Луковит, датирано от IV в. пр.Хр. Тук се пазят още находките от могилата Светица край Казанлък с прочутата погребална маска, както и главата от бронзова статуя от могилата Голямата Косматка край град Шипка. В музея се продават информационни материали и специализирана литература.

Хотели и къщи за гости в София

Допълнителна информация

Ноември – април – 10.00 – 17.00 ч.
(касата работи до 16.00 ч.)
почивен ден – понеделник.Май – октомври – 10.00 – 18.00 ч.
(касата работи до 17.00 ч.)
без почивен ден.
За индивидуални посетители – 10.00 лв.
За ученици и студенти – 2.00 лв.
Групи, ученици, студенти, деца (над 10 души) – 1.00 лв. на човек.
Родители с деца – групов билет от 10 лв.Беседи:
На български език – 10 лв.
На английски език – 20 лв.