Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музейИнститутът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН е водеща национална институция в областта на етнологията и фолклористиката, чиято цел е да поддържа съзнанието на обществото за културна идентичност и традиции и за ролята им в съвременния свят. Учените и специалистите се занимават с изучаване и анализ на многоаспектната културна история и съвременност на България, с изследване на културните явления и процеси в балкански, европейски и световен контекст. Чрез дейностите на Националния център за нематериално културно наследство и Националния етнографски музей системно се издирва, събира, съхранява и представя културното наследство.

Хотели и къщи за гости в София

Допълнителна информация

лятно: 10.00 – 17.30; зимно: 10.00 – 16.00; почивен ден – понеделник
Възрастни – 3.00 лв.; студенти и пенсионери – 1.00 лв