Национална галерия – ДворецаНационалната галерия е най-големият и представителен музей за българско изобразително изкуство в страната. Намира се в София и се помещава в сградата на бившия царски дворец заедно с Националния етнографски музей. Експозицията за православно изкуство е разположена в криптата на храм-паметника “Св. Александър Невски” в София. Колекцията от произведения обхваща голям период – от приемането на християнството за официална религия в Римската империя през ІV век до Българското възраждане (ХVІІІ – ХІХ в.) и е представена предимно от икони. Колекциите от ново и съвременно българско изкуство на музея – от Освобождението на България от османско владичество (1878 г.) до 90-те години на ХХ век, съдържат над 30 000 произведения и са обособени в три основни експозиции – кавалетна живопис, графика и скулптура.
Експозицията живопис е разположена на втория етаж на галерията. Тук са и шедьоврите на най-големите български майстори – Владимир Димитров-Майстора, Златю Бояджиев, Сирак Скитник, Николай Райнов и много други. Не на последно място са и произведенията на чужди автори, творили в България – чехите Иван Мърквичка (1856-1938) и Ярослав Вешин (1860-1915) и др. Най-добрите постижения на българските пластици от ХХ век са в музейната колекция, изложена на третия етаж.
Националната художествена галерия притежава библиотека с над 6500 издания, тематично свързани с историята на изкуството, творчеството на различни художници и с художествения живот в България, които служат предимно за експозиционната и научноизследователската работа на сътрудниците й, но могат да бъдат използвани и от външни специалисти.

Хотели и къщи за гости в София

Допълнителна информация

10.00-17.30; четвъртък до 19.00; почивен ден – понеделник
възрастни – 4 лв.;
ученици, студенти и пенсионери – 2 лв.;
всеки последен вторник на месеца – безплатен ден.