Дестинация "СПА от Неолита"

Старозагорски минерални бани – Баня Кортен (Новозагорски бани) – Сливенски минерални бани – Хасковски минерални бани

Старозагорски минерални баниСТАРОЗАГОРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

Местоположение и обща информация

Община Стара Загора е стратегически център в България и на Балканския полуостров. Благоприятното транспортно-географско положение на общината и в частност на град Стара Загора е едно от важните предимства на общината и важен фактор за нейната конкурентноспособност. Чрез изграденият автомобилен и ж.п. транспорт се осигуряват добри възможности за търговски контакти със страните от Европа, Близкия и Среден Изток.
Старозагорските минерални бани са разположени в южните склонове на Сърнена гора на 370 m.н.м.в., на 12 км северозападно от гр. Стара Загора,
Курортът предлага отлични условия за почивка, лечение и развлечения. Има изградени балнеосанаториум, басейни с минерална вода, хотели, почивни станции и вили. Горещата минерална вода е подходяща за СПА процедури и балнеолечение.
Тук могат да се открият останки от тракийско и римско време като бански помещения, басейни от прозрачен мрамор и др.
За любителите на планинският туризъм има множеството еко пътеки и маркирани маршрути в живописната Сърнена Средна гора.

Минерални води

Заселването на хора около топлите минерални извори на 14 кm северозападно от гр. Стара Загора датира от VI-то хилядолетие преди н.е. През ХII в. преди н.е. върху старата селищна могила отново възниква селище, разрушено и изоставено около VIII в. преди н.е. По-късно, през 161-168 година от н.е. главният жрец на новопостроения от римляните гр. Августа Траяна изгражда със свои средства голяма и красива баня, а до нея – храм на Нимфите, богини на свещените лечебни води. Това става известно от плочата с надпис на старогръцки, намерена до главния вход на римската баня. По време на османското робство, още от края на ХIV в. от н.е. се изгражда нова баня, използвайки материал от римската. След около сто години е построена и втора баня.
При Старозагорските минерални бани термоминералните води се изливат от три извора в среднотриаските доломити и варовици. Те са хванати в три каптажа с обща разпределителна шахта. Съществуват и няколко малки извори, които поради ниските си водни количества не представляват практически интерес. В района на находището са прокарани 6 сондажа, от които единият поради технически причини не е изпълнен окончателно. Останалите 5 сондажа са с дълбочина от 126 до 637 m. Три от тях разкриват термални води. Между отделните сондажи, както и между сондажите и изворите е установено взаимодействие.
Естествени лечебни фактори:
– Климатът е преходноконтинентален със слабо изразено планинско влияние. Зимата е мека, пролетта настъпва рано, летните дни са слънчеви и горещи, а вечерите са прохладни, есента е продължителна, суха и топла.
Температури: м.януари-среднодневни минимум -1⁰С и максимум + 6⁰С; м.юли-среднодневни минимум +17⁰С и максимум + 31⁰С.
Средни валежи през м.януари 38 mm и през м. юли – 26 mm. Най-изразени валежи през м. май 44 mm.
– Минерална вода – гореща 42⁰С, рН 9,4 с обща минерализация 0,55 g/l, съдържаща хидрокарбонатни, калциеви и магнезиеви йони и газ-въглероден диоксид.
В курорта може да се провежда профилактика и балнео лечение при хронични заболявания на:
опорно-двигателния апарат:
• ревматологични :дегенеративни ставни заболявания -артрити, артрозоартрити, периартрити и др.;
• ортопедични и травматологични – миозити, тендинити,
бурсити, следфрактурни състояния, след травматични състояния на връзки, стави и мускули, след алопластика на става и др.
• заболявания на гръбначния стълб: дискова болест, гръбначни изкривявания и др.

периферната нервна система – неврити, радикулити,плексити;

метаболитни заболявания – захарен диабет, подагра;

женска и мъжка полова система;

дерматологична патология и др.

Минералната вода е показана и за профилактика и питейно балнеолечение при някои хронични бъбречни, стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни и метаболитни заболявания в компенсирано функционално състояние.

Туристически атракции

На 6 км югоизточно от курорта, в местността “Мечи кладенец” се намират едни от най-големите в Югоизточна Европа халколитни медни рудници от края на V хил.п пр.н.е. Проучени са 11 рудни разработки. Те представляват открити галерии с дължина до 50-60 метра и ширина 4-5 метра. В тях са открити костени копачки, каменни чукове, медни оръдия на труда и керамика. Рудата е добивана от специализирани в тази дейност хора чрез многократно нагряване на скалата с огън и заливане с вода. Добиваната в огромно за епохата си количество медна руда и изделия от нея са били изнасяни в един обширен ареал, достигащ до долните течения на Днепър и Днестър и средното течение на Волга.
Благоприятният климат и топлите извори са направили мястото привлекателно за хората още от древността. Непосредствено до минералния извор, северно от постройката на банята е разкрита праисторическа селищна могила. Тя е една от най-големите в нашата страна. Проведените археологически разкопки върху част от могилата показаха, че това праисторическо поселение е съществувало с известни прекъсвания от ранния неолит до късния халколит /VІ-ІV хил.пр.н.е./ Разкрити са останки от жилища, изградени от забити в земята дървени колове, преплетени с пръти и обмазани с глина, пещи, зърнохранилища и др. Открити са многобройни предмети, служили във всекидневния бит на праисторическите хора: изящни глинени съдове, украсени с графит, врязана украса и рисувани с червено оръдия на труда от камък, рог, кост, кремък, мед и др.
В непосредствена близост до топлия минерален извор през 1965-1967 г. е разкрита значителна банска постройка от римската епоха с площ от 2500 кв. м, състояща се от 12 помещения – 3 басейна /за хладка, гореща и студена вода/, 2 съблекални, вестибюл и голяма зала – нимфеум. При разкопките е открит строителния надпис на банята, монети и др. материали, които показват, че тя е била построена през ІІ век по времето на император Марк Аврелий и Луций Вер. Въздигната е със собствени средства на Улпий Хиероним – първожрец на Августа Траяна и пазител на императорския култ. Банята е използвана до ХІІ век. Върху част от праисторическата селищна могила е проучен средновековен некропол от ХІІ век. Римската баня е съществувала и е била използвана и през средновековната епоха. Останки от средновековно поселение се откриват по десния бряг на реката, главно в района на сегашния плаж и северозападно от него.
Една от забележителностите на Старозагорски минерални бани е природния феномен „Богородична стъпка”. Местността е наречена така заради причудливо образувание в скалите наподобяващо по форма на човешка стъпка. Водата в нея никога не пресъхва. Тук в древността най-вероятно се е намирало езическо светилище. Мястото се счита за свято и лековито. На това място през 2002 – 2003 г. е построен параклис „Рождество Богородично” по идея на църковното настоятелство, с доброволния труд на местното население и финансови дарения на жители от гр. Стара Загора. Мястото е с голямо биоенергийно излъчване и е често посещавано от вярващи от цялата страна.

БАНЯ КОРТЕН (НОВОЗАГОРСКИ БАНИ)

Новозагорски минерални бани
снимка: https://novazagora.com/

Местоположение и обща информация

Балнеоложкият курорт с. Баня е разположен в долината на р.Тунджа на 210 m.н.м.в., 15км северно от Нова Загора.

Минерални води

Преди каптирането през 1939 г. термомоминералната вода от находище „Кортенски бани“ е извирала в терасата на река Тунджа. Водата на изворите постъпва от гранити, лежащи под терасните материали на реката с дебелина до 9 m. Определящи за тяхното положение са разломите, по които се е образувала долината на р. Тунджа. През 1966-1967 г. близо до минералните извори са прокарани 2 сондажа. Първият е дълбок 495 m, а втория – 473 m. През 1968 г. се прокарват и няколко по-плитки проучвателни сондажи. Ползването на вода от дълбоките сондажи се отразява на изтичането на вода от каптажите.
Естествени лечебни фактори:
– Климатът е преходно-континентален със средиземноморско влияние и подпланинско въздействие. Зимата е умерено студена, лятото е много топло, а есента е продължителна, слънчева, суха и по-топла от пролетта.
Температури: м.януари-среднодневни минимум -2⁰С и максимум + 5⁰С;
м.юли-среднодневни минимум +16⁰С и максимум + 25⁰С.
Средни валежи през м.януари 59 mm и през м. юли – 55 mm.
Най-изразени валежи през м. май 171 mm.
Минерална вода – гореща 57⁰С, рН 7,9 с обща минерализация 1 g/l, съдържаща флуорни, сулфатни, хидрокарбонатни и натриеви йони, и метасилициева киселина в колоидално състояние.
В курорта може да се провежда профилактика и балнео лечение при хронични заболявания на:
– опорно-двигателния апарат:
• ревматологични :дегенеративни ставни заболявания -артрити, артрозоартрити, периартрити и др.; възпалителни ставни заболявания в стадий на ремисия – ревматоиден артрит, болест на Бехтерев и др.
• ортопедични и травматологични – миозити, тендинити,
бурсити, следфрактурни състояния, след травматични състояния на връзки, стави и мускули, след алопластика на става и др.
• заболявания на гръбначния стълб: дискова болест, гръбначни изкривявания и др.

– периферната нервна система – неврити, радикулити,плексити;

– метаболитни заболявания – захарен диабет, подагра;

– женска и мъжка полова система;

– дерматологична патология и др.

Туристически атракции

• Съпътстващи туристически атракции
Исторически музей Нова Загора се намира в центъра на града и е приемник на археологическата сбирка съществуваща от 1926 г. Притежава богата колекция от археологически материали от праисторията, античността и Средновековието. Значителен интерес предизвикват керамичните съдове и култова пластика от късната новокаменна, каменномедната и бронзовата епоха, някои от които уникати. Много богата е и сбирката предмети от периода на римското владичество в Тракия – стъклени и бронзови съдове, оръжие и накити, уникален набор от бронзови хирургически инструменти. Материалите от Средновековието впечатляват с паниците украса “сграфито”, накитите от карнеол, планински кристал, сребро, стъкло и и др. Музеят разполага с уникална експозиция от възстановени тракийски колесници.
Селищна могила Караново се намира в северозападната част на днешното село Караново, на 10 км северозападно от гр. Нова Загора. Тя е един от най-значителните праисторически обекти на Балканите и в Европа. Могилата е висока 13 м, а дебелината на културните напластявания е 12,40 м. Общата й площ е 25 дка. Тук са застъпени всички праисторически епохи – от новокаменната до бронзовата включително.

СЛИВЕНСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

Местоположение и обща информация

През територията на община Сливен преминава трансевропейски транспортен коридор №8 Бари/Бриндизи – Дуръс/Вльора – Тирана – Скопие – София – Пловдив – Стара Загора – Сливен – Бургас/Варна. Транспортният коридор свързва Адриатическо с Черно море, като в рамките на България провежда транзитните транспортни потоци по автомагистрала ‘‘Тракия‘‘. Южната част на община Сливен – в близост до гр. Кермен, се пресича от автомагистрала ‘‘Тракия‘‘. Основна транспортна ос в община Сливен е първокласен път I-6 – граница Македония/ГКПП Гюешево – Кюстендил – Перник – София – Карлово – Казанлък – Сливен – Карнобат – Бургас. Пътят свързва гр. Сливен със столичния град и с регионалния център гр. Бургас.
Транспортна връзка със Северна и Южна България се осъществява посредством първокласен път I7 – Силистра – Шумен – Ямбол – Елхово – Лесово/Турция. Пътят преминава периферно от област Сливен и има важно значение за осъществяването международните превози между Румъния, България и Турция.
Сливенски минерални бани е балнеолечебен курорт, изграден край горещи минерални извори. Намира се в землището на с. Злати Войвода, на 12 км югозападно от гр. Сливен, в долината на р. Тунджа, на 245 m.н.м.в.

Сливенски минерални бани

Минерални води

Сливенските минерални извори, които са били два на брой, извират от силно напукани и окарстени триаски варовици, покрити от сенонски мергели и туфи. Те са били каптирани още през 1898 г. През 1957 г. е прокаран сондаж дълбок 90 m., открил термални води на самоизлив. През 1961 г. започва сондиране на по-дълбоки кладенци Първият от тях е с дълбочина 402 m, но дава малки количества вода. Вторият е наклонен, с дълбочина 144 m и третият, вертикален, с дълбочина 273 m разкриват термални води на самоизлив.

Естествени лечебни фактори:

Климатът е преходно-континентален със средиземноморско влияние и подпланинско въздействие. Зимата е умерено студена, лятото е топло, а есента е продължителна, слънчева, суха и по-топла от пролетта.
Температури: м.януари-среднодневни минимум -2⁰С и максимум + 5⁰С; м.юли-среднодневни минимум +16⁰С и максимум + 25⁰С.
Средни валежи през м.януари 59 mm и през м. юли – 55 mm. Най-изразени валежи през м. май 171 mm.
Минерална вода – гореща 48⁰С, рН 6,8 с обща минерализация 1,986 g/l, съдържаща флуорни, сулфатни, хидрокарбонатни,натриеви и калциеви йони и газ – въглероден диоксид
В курорта може да се провежда профилактика и балнео лечение при хронични заболявания на:
– опорно-двигателния апарат:
• ревматологични :дегенеративни ставни заболявания -артрити, артрозоартрити, периартрити и др.; възпалителни ставни заболявания в стадий на ремисия – ревматоиден артрит, болест на Бехтерев и др.
• ортопедични и травматологични – миозити, тендинити,
бурсити, следфрактурни състояния, след травматични състояния на връзки, стави и мускули, след алопластика на става и др.
• заболявания на гръбначния стълб: дискова болест, гръбначни изкривявания и др.
– периферната нервна система – неврити, радикулити,плексити;
– метаболитни заболявания – захарен диабет, подагра;
– женска и мъжка полова система;
– стомашно – чревния тракт;
– жлъчно-чернодробната система.
Минералната вода е показана и за профилактика и питейно балнеолечение при някои хронични стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни и метаболитни заболявания в компенсирано функционално състояние.

Туристически атракции

Национален музей на текстилната индустрия – Сливен
Филиал на Националния политехнически музей – София. Първият специализиран музей от индустриален тип в България. Създаден през 1984 година. От 1988 година е член на Европейската текстилна мрежа със седалище в Хановер, Германия. Разполага със самостоятелна сграда с обща експозиционна площ 550 кв. м. с три основни отдела – ръчно текстилно производство, текстилни занаяти, фабрично-машинно производство. Има 18 динамизирани нива, където се извършват демонстрации. Всички експонати в музея са действащи.

Къщата на Сливенския бит

Един от най-интересните туристически обекти в Сливен е къщата на Сливенския бит. Къща музей „Сливенски бит” е построена през първата четвърт на ХІХ в. в една от най-старите махали на Сливен – Кафтанджийската. Тя е образец на жилищната архитектура от годините на Възраждането (XVIII – XIX в.) – отворена симетрична къща с чардак. Всъщност тя представлява две къщи, залепени една за друга. По-голямата, която е построена най-напред, е известна като къщата на Паткоолу, а по-малката и по-късна, като Арнауткината.

ХАСКОВСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ

Хасковски минерални баниМестоположение и обща информация

Община Минерални бани се намира в Южна България, на 18 км от областния град Хасково. Курортът Минерални бани, който е и общински център е обгърнат от прекрасна горска растителност, даряваща го с кристално чист въздух и естествена красота. Курортът е разположен в северните склонове на източните Родопи на 280 m. н.м.в.

Славата си на балнеоложки курорт, селището Минерални бани носи от епохата на римляните. Още тогава термалните извори привличали хората с целебния си ефект за ревматични, периферно – съдови, опорно – двигателни, гинекологични и други заболявания. Според историците през ІІ в. около топлите минерални извори е бил разположен античен град с над 12 000 жители /Топлицос/.

Минерални води

Термалното находище в Минерални бани (Хасковските минерални бани) представляват поредица от множество естествени топли извори по протежение на около 500 m, излизащи по разломна зона, пресичаща вулканския масив изграден латити (трахити) и латитни брекчи. На някои от изворите има следи от старите римски каптажи. През 1937 г. се извършва каптирането на изворите по модерни за времето си начини с дренажни галерии и разчистки по водоносните пукнатини в скалите, завършващи в няколко събирателни бетонови шахти. В периода 1957-1959 г., непосредствено до самите картирани извори са прокарани 4 сондажа с дълбочина от 196 m до 290 m. От 3 сондажа се получават фонтани с големи начални дебити, което променя режима на изворите.
Естествени лечебни фактори:
Климатът е смекчено континентален климат – мека зима, топло към горещо лято и продължителна топла и суха есен.
Температури: м.януари-среднодневни минимум -1⁰С и максимум + 6⁰С; м.юли-среднодневни минимум +16⁰С и максимум +31⁰С.
Средни валежи през м.януари 39 mm и през м. юли – 15 mm. Най-изразени валежи през м. май 30 mm.
Минерална вода – гореща 57⁰С, рН 6,9 с обща минерализация 1,63 g/l, съдържаща флуорни, сулфатни, хидрокарбонатни,натриеви и калциеви йони, метасилициева киселина в колоидално състояние и газ – радон.
В курорта може да се провежда профилактика и балнео лечение при хронични заболявания на:
– опорно-двигателния апарат:
• ревматологични :дегенеративни ставни заболявания -артрити, артрозоартрити, периартрити и др.;
• ортопедични и травматологични – миозити, тендинити,
бурсити, следфрактурни състояния, след травматични състояния на връзки, стави и мускули, след алопластика на става и др.
• заболявания на гръбначния стълб: дискова болест, гръбначни изкривявания и др.
– периферната нервна система – неврити, радикулити,плексити;
– метаболитни заболявания – захарен диабет, подагра;
– женска и мъжка полова система;
– Болест на Бюргер

Туристически атракции

На територията на курорта Минерални бани има три басейнови комплекса с минерална вода. с обществено предназначение, които работят през летния сезон /май-септември/. В курорта има три бани с минерална вода с обществено предназначение.
Интересна туристическа атракция с минерална вода е построената по проект, с финансиране от ЕС – „Чифте баня“. Тя е построена на мястото на съществуваща в миналото турска баня със същото наименование и е предпочитано място от всички туристи.
Атракцията представлява две малки еднакви басейнчета с монтирани два огромни атрактивни душа. с лазерно осветление, от двете им страни. От душовете непрекъснато тече минерална вода в басейните. На душовете има монтирана и система за озвучаване. За туристите са поставени пейки от двете страни на басейните, където те могат да седнат и да потопят краката си в лековитата минералната вода. Едновременно с това те релаксират, като се наслаждават на приятната гледка от светещите лазерни лъчи и тихата приятна музика.
Гостите на курорта могаг да посетят и друга туристическа атракция – „Терариум”, както и шестте новоизградени екопътеки на територията на общината, осигуряващи достъп до най-атрактивните културно-исторически,археологически и природни забележителности.

Монумент Богородица

Най-високата в света статуя на Пресвета Дева Мария с Младенеца е издигната с почит, любов и признателност към Божията майка. Монументът е открит през 2003 г. с водосвет от митрополит Арсений. През 2005 г. е вписан в книгата Световните рекорди на Гинес, а от 2009 г. е и в листата на Стоте национални туристически обекта на България. Автори на статуята са Петьо Александров, Никола Стоянов и колектив. Изработена е от полимер-бетон и тежи 120 тона. Общата височина на монумента е 32,8 м, а притегателното му излъчване се допълва от изградения вътре в основата му параклис Рождество Богородично. От хълма Ямача, на който се извисява статуята, се разкрива запленяваща панорама на целия град. Идеята за построяването на Монумент Пресвета Богородица се осъществява изцяло с дарения от хасковската общественост. Символът не е избран случайно – Божията Майка винаги се е считала за покровителка на града. В хилядолетната му история Рождество Богородично се е почитал като един от най-големите празници, а с решение на Общинския съвет 8 септември става и Ден на Хасково.

Александровска гробница

Александровската гробница, разположена в западните покрайнини на село Александрово, на около 20 км източно от град Хасково, е открита през 2000 г. при разкопки на могилата Рошавата чука. Гробницата е тракийска и е едно от най-значимите открития на българската археология. Построена е през втората половина на IV век пр. Хр. Служила е за последен дом на богат тракийски владетел, чието име остава неизвестно.
През 2009 г. в непосредствена близост до гробницата отвори врати Музеят на тракийското изкуство в Източните Родопи. В музея е изградено точно копие на Александровската гробница, което е достъпно за туристи, за разлика от оригинала. Чрез репликата се дава възможност на посетителите да се запознаят с един наистина уникален паметник на античното изкуство в Тракия. В най-малки детайли са пресъздадени фреските, изобразени от ръката на тракийския художник. Те пресъздават бойни и ловни сцени както и моменти от прословутите пиршества на тракийската аристокрация.

Археологически комплекс Перперикон

Перперикон се намира в Източните Родопи, на 20 км североизточно от град Кърджали и на 50 км от Минерални бани. Скалният град се извисява на скален връх с височина 470 м. В подножието му се намира село Горна крепост, а край него тече река Перперешка. Удобната речна долина е създала условия за живот от дълбока древност. По тази причина тя е осеяна с десетки археологически обекти от различни епохи, чийто център е Перперикон.
Археологическият средновековен комплекс Перперикон е един от най-древните монументални мегалитни паметници, изцяло изсечен в скалите. Той е и една от най-популярните туристически дестинации в България.
Култовата дейност на скалния връх започва още през V хил. пр. Хр. и е свързана с култа към Бога-Слънце на хората от каменно-медната епоха. Тук те създават първото светилище и полагат съдове с храна за боговете.


Дестинация "СПА от Неолита"

Изтеглете мобилното приложение iLoveBulgaria