Трънски манастир "Св. Архангел Михаил"

Издигнат сред живописния пролом на р. Ерма, на 3 км северозападно от Трън, манастирът „Св. Архангел Михаил“, както повечето манастири в България, преживява трагични събития. Възникнал е вероятно в края на Втората българска държава или в началото на османското владичество. Според манастирската летопис още през 1413 г. той е разграбен и опустошен от поробителите. Възстановен в 1580 г. от българското население, по-късно през 1796 г. отново е опожарен от кърджалии, а през 1861 г. от черкези.

Данни за историята на Трънския манастир има от Константин Иречек в книгата му „Пътувания из България“ (1899г.), където той съобщава, че при посещението си в манастира видял над входната врата на църквата надпис за изографисването ѝ през 1643 г. Възможно е самата църква, която е триконхална, кръстовидна сграда (9 X 15 м), да е изградена много преди това.

Трънски манастир църква
снимка: www.svetimesta.com

Запазени са фрагменти от два различни слоя стенописи. Първият слой, остатъци от който има в олтарната апсида, са близки до стенописите в Земенската манастирска църква и се смята, че са рисувани през XVI век.

Трънски манастир стенописС голямо майсторство тук е нарисувана сцената „Благовещение“, в която Архангел Михаил е изобразен в пурпурно червена далматика, крачещ към Богородица. Динамично са представени също така образите на осем прави пророци. Вторият слой стенописи, отделни части от които са запазени в двата купола на църквата, могат да се датират от XVII век. В епохата на турското владичество, Трънският манастир е духовно и просветно огнище на българите от този край. Още в ранните години на Възраждането тук е открито килийно училище. Манастирската библиотека е притежавала ценна книжнина, която при честите опустошения от кърджалии и черкези е била унищожена.


Изтеглете мобилното приложение iLoveBulgaria