Музей на Дунавския риболов и лодкостроене – гр.Тутракан


Музеят се намира именно там, защото градът има вековни традиции в риболова и лодкостроенето. Неслучайно жителите на Тутракан са имали славата на най-добрите рибари и майстори на лодки по долното течение на река Дунав. Музеят е единствен по рода си не само в България, но и на целия Балкански полуостров.
Експозицията на музея е разположена в седем зали в сграда, строена в началото на ХХ век. Сбирките са подредени в хронологичен ред, така че да проследяват историческото развитие на риболовните пособия и техники – от древността до наши дни.
Посетителите могат да видят оригинални риболовни уреди, въдици от кост и мед, глинени тежести за рибарски мрежи, различни видове мрежи, правени от растителни влакна, и др. Освен с оригинални предмети, музеят запознава посетителите с историята на риболова и с разнообразни снимки и документи.

Хотели и къщи за гости в Тутракан

Допълнителна информация

От 1 април до 31 септември : 08.00 – 12.00 ч. : 13.00 – 17.00 ч.
В събота музеят работи от 09.00 – 15.00 ч. неделя почива.
От 1 октомври до 31 март: 08.00 – 12.00 ч. и 13.00 – 17.00 ч.
В събота музеят работи от 09.00 – 15.00 ч. по предварителна заявка
неделя почива.
Възрастни – 2 лв.
Учащи и пенсионери – 1 лв.
Беседа (само на български език) – 5 лв.