Исторически музей – гр. Видин


Историческият музей е един от най-старите научни и културни институти във Видин, важен общественозначим център за съхранение, научна обработка и популяризиране на културно-историческите ценности. Началото на музейното дело във Видинския край датира от 1910 г., когато е създадено Археологическо дружество и е уредена първата музейна сбирка. След войните от средата на 20-те години на ХХ век археологическото дружество “Бонония” активизира събирателската си дейност и под ръководството на учителя Васил Атанасов урежда експозиция предимно от нумизматични материали и български шевици в сградата на старата турска поща. Мястото на Видинския музей в националната музейна мрежа е утвърдено с успехите му в изграждането на музейните експозиции, структурирането на отделите и постиженията в научноизследователската област. Библиотечният фонд на музея, наброяващ над 4600 тома, обслужва както музейните специалисти, така и много учреждения, граждани, студенти и ученици. За музейните фондове, съхраняващи над 63 хиляди експоната, се грижат квалифицирани музейни специалисти – историци и филолози.

Хотели и къщи за гости във Видин

Допълнителна информация

Понеделник-петък – 9:00-12:00 ч. – 13:00-17:00 ч.

Събота и неделя – 9:30-17:00 ч. – лятно

Събота и неделя – 10:00-17:00 ч. – зимно

Възрастни (българи и чужденци) – 5,00 лв.
Ученици и студенти – 3,00 лв.
Пенсионери – 3,00 лв.
Семеен билет (родители с деца от 7 до 18 г.) – 10,00 лв.