Регионален исторически музей – гр. Кърджали


Регионалният исторически музей – Кърджали, се помещава в красива старинна сграда, строена в началото на 20-те години на ХХ век. Заобиколен е от парк, приютяващ над 30 растителни видове, които могат да бъдат видяни единствено в България.
Сградата е била предназначена за мюсюлманско духовно училище (медресе), но никога не е изпълнявала такава роля. Експозиционните зали са разположени на три етажа с обща площ 1300 кв. м. Включва над 40 000 културни ценности, свързани с историята и природата на Източните Родопи. Делят се основно на: Археология, Етнография, Природа, Кърджали – градът и Църковно изкуство. Отдел „Археология“ представя въстановка на праисторически дом с колекции оръдия на труда и предмети на бита. В отдел „Природа“ са изложени уникални природни образци от живата и неживата природа на Източните Родопи. „Етнография“ показва основните поминъци на населението в региона, както и традиционни народни носии и накити. Сградата на Регионален исторически музей – Кърджали има богата история, но е обявена за архитектурен паметник с национално значение през 2005 година и е част от 100-те национални обекта на България.

Хотели и къщи за гости в Кърджали

Допълнителна информация

Вторник до неделя – 9:00-12:00 & 13:00-17:00 ч.
Възрастни – 3 лв.
Учащи и пенсионери – 1 лв.