Област Силистра


Област Силистра е разположена в североизточната част на България, като тя граничи с Румъния по суша и чрез река Дунав. Територията на региона включва части от Дунавската равнина, Добруджа и Лудогорието. Реките в региона са малки и най-често пресъхват през лятото.
Икономическото и културно развитие на региона са силно повлияни от румънската окупация на Южна Добруджа. Между 1913 и 1940 година град Силистра влиза в рамките на Румъния. Това обуславя силно икономическо и културно влияние от северната съседка в този регион. Силно развито е земеделието, като предимно се отглеждат зърнени и технически култури.
Природните и исторически забележителности в областта позволяват развитието на познавателен, културен, екологичен, селски и ловен туризъм. Най-голям интерес в региона предизвиква резервата Сребърна, който е включен в Списъка на ЮНЕСКО за световно културно и природно наследство.

Областта в цифрви

119 000 души население

3 от 100-те национални обекта

2846 кв. км. площ

Хотели и къщи за гости в Област Силистра


Забележителности в Област Силистра