Област Плевен


Плевенска област обхваща централната част на Дунавската равнина и част от Предбалкана. Тя е добре развит земеделски район, като важни водни ресурси са реките Искър, Вит, Осъм, Дунав и нейните притоци. Районът предлага условия за еко и балнеоложки туризъм.
В областта съществуват следи от живот от епохата на Палеолита до селата Муселиево, Телиш и Тодорово. Плевенска област има повече от 450 археологически и културни обекти, като почти половината от тях са паметници от Руско-турската освободителна война.

Областта в цифри

269 000 души население

1 от 100-те национални обекта

4337 кв. км. площ

Хотели и къщи за гости в Област Плевен


Забележителности в Област Плевен