Област Ловеч


Ловешка област е разположена по северните склонове на Централна Стара планина и Централния Предбалкан до Деветашкото плато и е началото на Дунавската равнина. В региона текат реките Вит, Осъм, Видима и много техни притоци. Там има 8 природни резервати и защитени територии, както и множество карстови извори, пещери и над 600 паметници на културата. Множеството минерални извори помагат за развитие на балнеоложкия туризъм и екотуризма.

Областта в цифри

141 000 души население

4 от 100-те национални обекта

4128 кв. км. площ

Хотели и къщи за гости в Област Ловеч


Забележителности в Област Ловеч