Университетска ботаническа градина в БалчикБотаническата градина с надвесени над морето тераси е сътворена от швейцареца Жул Жани. Цветното великолепие разцъфтява след 1955 г. Особена атракция са колекцията от 250 вида едри кактуси, разположена на 1 дка площ – втора в Европа след посестримата си в Монако, и розариумът, изпълнен с уханието на 34 сорта хибридни рози – също втори по големина в Европа. Тук може да се видят бонбонено, каучуково и книжно дърво, едроцветна магнолия, метасеквоя.
В Университетска Ботаническа градина исторически и функционално са обособени три части:
Парк, изграден като ландшафт по времето на румънската кралица, понастоящем Групова недвижима културна ценност – паметник на градинското и парково изкуство.
Градина Разсадника – проектирана и изградена за посещения от хора с увреждания. Градината е открита във връзка с 50 годишнината на Университетска Ботаническа градина гр. Балчик през 2005 г.. На площ от 11 дка посетителите могат да видят красотата на сезонните цветни композиции, алпийски кътове, водни площи, кактуси и сукуленти, в легла от типичен балчишки камък. Изграждането на алейната мрежа е съобразено с изискванията за достъпна обществена среда. В специален кът незрящите хора могат да се докоснат до различни на допир растителни видове, които са описани с брайлово писмо.
Защитена местност – През 2005 г .територията на Ботанческата градина е обявена за Защитена местност – “характерен ландшафт, създаден от хармоничното съжителство на човека и природата”. Тук специалисти и любители могат да наблюдават естествените екосистеми и да оценят богатото биоразнообразие на региона.

Хотели и къщи за гости в Балчик

Допълнителна информация

Работно време за посещения:
  • април: 8.30 – 17.00 ч.
  • май – август: 8.00 – 20.00 ч.
  • септември: 8.00 – 19.00 ч.
  • октомври: 8.30 – 18.00 ч.
  • ноември – март: 8.30 – 17.00 ч.

Входни билети:

 • Възрастни – 8,00 лв.
 • Ученици, студенти и пенсионери – 3,00 лв.
 • Деца до 7 г. – безплатно
 • Лица в неравностойно положение – безплатно
 • Студенти, преподаватели и служители на СУ „Св. Климент Охридски” – безплатно (при представяне на студентска или служебна карта)
 • Студенти от университети, с които СУ има договор за сътрудничество, за провеждане на практика – безплатно (при писмено уведомяване и представяне на списък от ръководителя на практиката)
 • Жители на гр. Балчик (при предоставяне на документ от Община Балчик) – безплатно