Археологически резерват „Калиакра”Калиакра е сред най-старите резервати в България и един от 100-те национални туристически обекта. В археологическо отношение носът представлява класически античен и средновековен укрепителен център, столица на Добруджанското деспотство от епохата на Второто българско царство /ХІІ – ХІV в./ и резиденция на деспот Добротица.
Природният резерват „Калиакра” обхваща площ от 688 дка степни територии и морска акватория. В него се срещат много тревисти, храстови и дървесни вида, които съставляват около 29% от флората на Добруджа. Богатството на птици се дължи на Виа понтика – миграционният път, преминаващ над района.

Хотели и къщи за гости в Каварна

Допълнителна информация

1 април – 31 октомври:
9 ч. – 19 ч. без почивен ден. През останалото време на годината, музеят не работи.
Възрастни – 3 лв.
Деца – 1,50 лв.
Беседа – 10 лв./div>